Meer grip op kwaliteit bij ViVa! Zorggroep

Klantverhalen

April 2023

Over onze klant Viva! Zorggroep

ViVa! Zorggroep is een welbekende ouderenzorgorganisatie in de regio Kennemerland, Noord-Holland. Met ruim 3.500 medewerkers en 1.500 vrijwilligers, wil zij haar cliënten de zorg en dienstverlening bieden waardoor zij zo gezond en prettig mogelijk hun leven kunnen leiden. Thuis, of als dat niet langer mogelijk is, in één van de 17 woonzorglocaties. Medewerkers van ViVa! Zorggroep staan klaar met hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging, revalidatie, specialistische en palliatieve zorg.

Uitdaging

Wouter Vullings, Manager Centrale Flexpool & Externe Inhuur bij ViVa! Zorggroep: “De arbeidsmarkt in zorgland is erg veranderd. Veel zorgmedewerkers kiezen ervoor om als zzp’er te werken. Hoewel ViVa! Zorggroep erop stuurt om medewerkers met een vast loondienstverband aan de organisatie te binden, blijft het tegelijkertijd van belang om te kunnen leunen op een kwalitatief goede en flexibele zzp schil. Bijvoorbeeld om langdurig verzuim in een vast zorgteam op te vangen."

Waarom Elanza?

Wouter Vullings legt uit:

“De meerwaarde van het inzetten van Elanza zit voor onze organisatie in het creëren van grip op de kwaliteit van de zzp’ers die wij willen inzetten. Het platform heeft een smart matching module. Die maakt duidelijk welke zorgverlener het meest geschikt is voor een open dienst. Goede én minder goede matches worden ook bijgehouden. Dat zorgt voor kwaliteit, rust in de vaste teams en vaker een bekend gezicht voor onze cliënten. Tegelijkertijd neemt Elanza ook een deel van de rol van de bemiddelingsbureaus over. En dat scheelt weer in de kosten die je extra maakt bij het inzetten van zzp'ers. De zzp'er die met regelmaat en naar tevredenheid wordt ingezet, zullen we ook nadrukkelijk vragen om bij ViVa! Zorggroep in dienst te komen. Vanuit ons werkgeverschap houden wij juist rekening met de privé/werkbalans van onze medewerkers.”

Voordelen op een rij

Door de inzet van Elanza zet ViVa! Zorggroep in op:

  • Meer regie op de veranderende arbeidsmarkt;
  • Het waarborgen van kwaliteit van de zorg;
  • Meer grip op de flexibele schil en inrichting naar eigen wens;
  • Autonomer samenwerken met uitzendbureaus en bemiddelaars;
  • Sterk werkgeversmerk voor meer instroom;
  • Kosten verlagen van de inhuur van extern personeel (PNIL)

Gerelateerde artikelen