Privacyverklaring

Bij Elanza hechten wij veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen via onze websites op elanza.nl en elanza.recruitee.com, hoe wij deze gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. Dit privacy statement is nadrukkelijk niet van toepassing op de door ons geleverde software oplossingen.

1. Bedrijfsinformatie
Elanza B.V.
Moermanskkade 600
1013 BC Amsterdam

Voor privacy-gerelateerde vragen kunt u contact opnemen via privacy@elanza.nl.

2. Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van de website, van ons contactformulier wanneer u een whitepaper downloadt of wanneer u solliciteert. De gegevens die wij verzamelen zijn:

Website gebruik:
- IP-adres

Gebruik contactformulier:
- IP-adres
- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Sollicitatie:
- IP-adres
- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- CV en/of motivatiebrief

3. Cookies
Wij gebruiken cookies voor analytische en marketing doeleinden.
- Analytische cookies: Wij maken gebruik van analytische cookies van Webflow en Recruitee om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.
- Marketing cookies: Wij behouden ons het recht voor om in de toekomst marketing cookies te gebruiken voor het meten van resultaat van specifieke campagnes.

4. Doel en grondslag van verwerking
De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Het beantwoorden van uw vragen via het contactformulier.
- Het opvolgen van whitepaper downloads.
- Het analyseren van het websitegebruik ter verbetering van onze diensten.Het behandelen van uw sollicitatie.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang bij het optimaliseren van onze dienstverlening.

5. Delen van gegevens met derden
Wij delen uw gegevens niet met derden.

6. Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Gegevens die via het contactformulier worden verstrekt, worden bewaard zolang als nodig is om uw vraag af te handelen.

Gegevens voor het downloaden van whitepapers worden bewaard zolang als noodzakelijk is voor onze bedrijfsdoeleinden.

Gegevens voor een sollicitatie worden bewaard zolang de sollicitatieprocedure loopt.

Na afloop van de sollicitatieprocedure worden de gegevens nog 1 maand bewaard. Dit is desgewenst te verlengen tot een jaar om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures.

7. Uw rechten
U heeft het recht om:
- Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens.
- Onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
- Uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
- Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u een e-mail sturen naar privacy@elanza.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Gegevensbeveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@elanza.nl. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u om dit statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.