Privacyverklaring

Welkom bij Elanza, een platform van Elanza B.V., gevestigd aan Prinseneiland 107 D, 1013LN Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71834052. Elanza B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elanza B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- persoonsgebonden informatie zoals: naam, adresgegevens, woonplaats, leeftijd, contactgegevens, opleidingsgegevens, KvK gegevens, BTW-nummer, identificatie, profielfoto, bank- en betaalgegevens, assurantie gegevens, facturen, content door u geplaatst op ons platform en onze communicatie met u;
- informatie over uw gebruik van onze website, zoals: voorkeuren voor opdrachten, opdrachtgeschiedenis, aanmeld- en annuleringsgeschiedenis, gewerkte uren, beoordelingen, zoekgeschiedenis, betalingen, opdrachtovereenkomsten, opdrachtlocaties en reactiesnelheid.


Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Elanza B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Bieding van de mogelijkheid tot het aanbieden van en acquireren op opdrachten;
- Identiteitswaarborging. We vragen om uw ID/paspoort om te controleren of u gerechtigd bent om in Nederland te werken. Op het gebruikersprofiel is geen burgerservicenummer van gebruiker terug te vinden, maar wordt aangegeven dat het ID van gebruiker is geverifieerd;
- Klantenservice via verschillende kanalen;
- Analyse van uw gebruik van ons platform om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.;
- Ontwikkeling van gebruikersprofielen;
- Uitvoering van onze service en algemene voorwaarden (de Algemene voorwaarden); en
- Eventuele wettelijke verplichting


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elanza B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Persoonlijke gegevens bewaren wij gedurende de periode dat u actief bent op het platform.

Iedereen heeft tevens het recht om vergeten te worden.
Wanneer u een verzoek doet om verwijdering van persoonsgegevens vernietigen wij uw persoonsgegevens direct. Wat betreft facturatie is Elanza wettelijk verplicht om deze documenten 7 jaar te bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Elanza B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld bij bevestiging van opdracht via het platform van Elanza, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elanza B.V. gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

De cookies die wij bewaren zijn:

Authenticatie status, Email onthouden: Oneindige bewaartermijn

Google Analytics: Deze tool geeft elke bezoeker een nummer waarmee gegevens kunnen worden geanalyseerd zoals het aantal bezochte pagina’s. De gegevens die Google Analytics analyseert zijn geanonimiseerd en niet beschikbaar voor derden. Bewaartermijn: 26 maanden - hierdoor kunnen wij ieder jaar data vergelijken


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elanza B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@elanza.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elanza B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@elanza.nl