Arkin kiest Elanza als duurzame MSP tool

Klantverhalen

Januari 2023

Over onze klant Arkin

Arkin is al jaren een van de grotere ggz-instellingen van Nederland. Arkin omvat 12 specialismen die samen jaarlijks zorg bieden aan circa 38.000 cliënten. Elk van deze specialismen heeft zijn eigen specialisatie en de nauwe onderlinge samenwerking zorgt voor meer continuïteit van zorg en meer integrale behandelingen, ook voor de meest kwetsbare cliënten. Dit maakt het zorg- en behandelaanbod van Arkin efficiënt en doeltreffend voor elke vraag in de geestelijke gezondheidszorg.

Uitdaging

Maarten Tromp, manager Mens & Organisatie bij Arkin, is verantwoordelijk voor de flexpool, personeelsplanning, mobiliteit en recruitment van heel Arkin. Maarten vertelt: “Arkin wil vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid goede zorg bieden voor alle cliënten. De continuïteit van zorg staat voorop. In de huidige arbeidsmarkt zijn wij regelmatig afhankelijk van externe bureaus om hier aan te kunnen voldoen."

Maarten vervolgt: "De arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen op dit moment. Naast het invullen van de gaten in de roosters, kijken wij ook naar kwaliteit en professionaliteit van de externe medewerkers. We willen extern personeel zo goed mogelijk voorbereiden op hun dienst bij Arkin zodat zij niet voor verrassingen komen te staan, maar ook dat het vaste personeel kan vertrouwen op de kennis en kunde van externen zodat we samen goede zorg kunnen blijven leveren."

De meerwaarde

Maarten legt uit:

“Het platform helpt ons om deze samenwerking te optimaliseren. Denk aan het snel kunnen opvragen en uitzetten van openstaande diensten. En heel belangrijk: zicht op inzet, aantal bureaus, afspraken rondom tarifering, kwaliteit en prestatie. Ook de processen rondom facturatie en betalingen gaan nu veel sneller, doordat er in Elanza eerder controle van de daadwerkelijke inzet van PNIL (personeel niet in loondienst) plaatsvindt, waardoor handmatige handelingen en controles niet langer nodig zijn."

Frank Kaan, Manager Inkoop Zorg bij Arkin:

“Vanuit Arkin willen we meer regie in de samenwerking met externe leveranciers. Wij zochten daarbij naar een goede oplossing om alle aanvragen van heel Arkin en de inzet van alle externe inhuur en bijbehorende processen te stroomlijnen. We verkenden twee opties: om dit slim en efficiënt binnen Arkin vorm te geven ofwel om dit extern te beleggen met een MSP (Managed Service Provider) partner. Al snel viel onze keuze op het eerste, en wel met behulp van het platform van Elanza. Doorslaggevend was - naast de kosten/opbrengsten afweging, dat Elanza helpt om al onze processen beter in te richten. Vanaf het uitzetten van openstaande diensten tot en met facturatie en uitbetaling.”

De voordelen op een rij
  • Planning van externen gaat efficiënter en is minder foutgevoelig door automatisering van repetitieve, handmatige processen en door de koppeling met ons eigen roostersysteem Ortec;
  • Optimale samenwerking met externe bureaus door de mogelijkheid om diensten automatisch naar alle bureaus open te zetten of hier een gewenste gelaagdheid in aan te brengen;
  • Control krijgt beter zicht op PNIL-kosten per afdeling, locatie of bureau over elke gewenste periode;
  • Inkoop krijgt beter zicht op de prestaties van bureaus op gebied van tarieven, invulsnelheid en -percentages en tevredenheid;
  • Finance ontvangt inkomende PNIL-facturen die beter aansluiten op de eigen geaccordeerde urenadministratie in ORTEC WS. Meer zekerheid op kloppende facturen en minder verwerkingstijd.

Gerelateerde artikelen